Chính sách bảo mật

Chính sách về Xử lý và Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam – đơn vị phân phối chính thức các sản phẩm mang thương hiệu Skoda tại Việt Nam (sau đây gọi là Skoda Việt Nam”, hay “chúng tôi”), luôn coi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là một trong những ưu tiên hàng đầu khi tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.

Nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm phù hợp nhất, Skoda Việt Nam cần bạn đồng ý cho chúng tôi và một số bên liên quan được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng được quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Quy trình xử lý này có thể bao gồm các hoạt động thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Trước khi có được sự đồng ý một cách tự nguyện của bạn, chúng tôi mong muốn bạn đọc và biết rõ ít nhất các nội dung sau:

 • Loại dữ liệu cá nhận được xử lý (Phần A);

 • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân (Phần B);

 • Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (Phần D); và

 • Các quyền, nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân (Phần E).

Chúng tôi rất trân trọng niềm tin của bạn dành cho Skoda Việt Nam khi bạn đồng ý cho chúng tôi được quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ những dữ liệu cá nhân này.

 1. Loại Dữ liệu cá nhân được xử lý

Skoda Việt Nam có thể xử lý các dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn như sau:

 1. Thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân: như họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu, thông tin chứng minh nhân dân (hoặc số nhận dạng cá nhân khác bao gồm, nhưng không giới hạn, cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp và cơ quan cấp), số giấy phép lái xe, số biển số xe và các thông tin cá nhân khác của bạn.

 2. Chi tiết về việc bạn truy cập website của Skoda Việt Nam hoặc ứng dụng (app) của Skoda Việt Nam (nếu có): như thời gian truy cập; thời gian kết nối và quá trình sử dụng các website của Skoda Việt Nam hoặc ứng dụng của Skoda Việt Nam (ví dụ, các mục mà bạn bấm vào và các lệnh mà bạn đưa ra).

 3. Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi khi truy cập các website của Skoda Việt Nam hoặc ứng dụng của Skoda Việt Nam hoặc khi bạn tương tác với Skoda Việt Nam như chữ ký, hình ảnh, video, ý kiến và vị trí của bạn.

 4. Thông tin về thiết bị và việc sử dụng: Chúng tôi nhận thông tin từ các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v…) mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của Skoda Việt Nam hoặc bạn sử dụng để lưu giữ hoặc truy cập ứng dụng của Skoda Việt Nam. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ những thiết bị này có thể bao gồm địa chỉ IP, các số nhận dạng thiết bị, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, phiên bản phần cứng, hệ điều hành và phiên bản của ứng dụng. Khi bạn sử dụng và tương tác với (các) website của Skoda Việt Nam, chúng tôi cũng có thể ghi lại một số thông tin và lưu giữ thông tin đó trong các tệp tin nhật ký (log files). Các thông tin này có thể bao gồm các trang nguồn và trang truy cập cuối cùng, chỉ dấu về thời gian và ngày tháng, các cụm từ tìm kiếm và dữ liệu về trình tự các trang truy cập.

 5. Thông tin về địa điểm: Chúng tôi nhận thông tin về địa điểm từ các thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của Skoda Việt Nam hoặc bạn sử dụng để lưu hoặc truy cập ứng dụng của Skoda Việt Nam. Thông tin về địa điểm có thể có được thông qua việc sử dụng các tính năng định vị vị trí địa lý trong các thiết bị của bạn hoặc thông qua các phương thức khác như sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung của bạn.

 6. Chúng tôi có thể nhận và lưu giữ một số thông tin về các cách thức thường dùng hoặc các hành vi khi duyệt website của bạn bằng cách sử dụng công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên truy cập (biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình) và cookie lâu dài (vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được truy cập mỗi lần bạn sử dụng hoặc kết nối với (các) website của Skoda Việt Nam). Hầu hết các trình duyệt website sẽ cho phép bạn thay đổi các cài đặt về cookie của mình; tuy nhiên một số tính năng của các website của chúng tôi có thể hoạt động không hiệu quả nếu bạn vô hiệu hóa cookie. Nhãn chỉ báo (web beacon) là các pixel đồ họa trong suốt được đặt trong các trang của website cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba theo dõi hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi và cung cấp các quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân.

 7. Tiện ích mạng xã hội: Các website và ứng dụng di động của chúng tôi bao gồm cả các tính năng mạng xã hội được kết nối với nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus, Pinterest, YouTube và các nền tảng khác. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và các trang mà bạn truy cập trong website của chúng tôi, và các nền tảng này có thể tạo các cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội có thể được thiết lập bởi một bên thứ ba hoặc được thiết lập trực tiếp trên website của chúng tôi. Tương tác của bạn với những tính năng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách quyền riêng tư của các công ty cung cấp các tính năng này.

 8. Thông tin nhân khẩu học, chi tiết các phương tiện đi lại, lịch sử yêu cầu bồi thường, thông tin về gian lận, danh sách quảng cáo tiếp thị, thông tin đã được công bố công khai và thông tin khác để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 1. Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân

Skoda Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích cụ thể như sau:

 1. Cho phép chúng tôi hiểu rõ mối quan tâm và sở thích của bạn để các tài nguyên website của Skoda Việt Nam hoặc các ứng dụng của Skoda Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ liên quan của Skoda Việt Nam được thiết kế và cải tiến theo nhu cầu của bạn, ví dụ như gửi cho bạn tài liệu quảng cáo, định vị nhà phân phối gần nhất của Skoda Việt Nam, đặt lịch trải nghiệm xe cho bạn, hoặc thu xếp một dịch vụ cho bạn liên quan đến các phương tiện hoặc sản phẩm của Skoda Việt Nam;

 2. Đề nghị bạn đưa ra ý kiến hoặc tham gia khảo sát (trực tiếp hoặc do một bên thứ ba do chúng tôi uỷ quyền thực hiện) về phương tiện, sản phẩm dịch vụ và các nhà phân phối của chúng tôi;

 3. Thông báo hoặc phản hồi của chúng tôi về các lịch đăng ký và các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ, lịch trải nghiệm xe hoặc lịch hẹn khác liên quan đến khách hàng hoặc phương tiện hoặc sản phẩm của Skoda Việt Nam mà khách hàng đang quan tâm hoặc đang sở hữu;

 4. Liên hệ với bạn cho các mục đích nêu trên qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail, tin nhắn hoặc thông báo tự động;

 5. Trả lời các câu hỏi và các khiếu nại từ khách hàng;

 6. Quản lý và duy trì tài khoản khách hàng của bạn trên hệ thống của chúng tôi;

 7. Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

 8. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền nào; và

 9. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, quản lý các sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để phục vụ các mục đích khác mà chúng tôi cho là phù hợp tại từng thời điểm.

 1. Cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân

 1. Trực tiếp từ bạn và bất kỳ thông tin nào từ những người được ủy quyền hợp pháp bởi bạn để cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi;

 2. Thông tin về bạn được tạo ra khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

 3. Từ một nhà môi giới hoặc một bên khác (ví dụ: đại lý, nhà phân phối, đối tác kinh doanh) mà chúng tôi có hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cung cấp báo giá cho bạn;

 4. Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi bạn truy cập trang mạng hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi bạn điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trong trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi;

 5. Hệ thống giám sát (CCTV) để ghi âm, ghi hình tại nơi chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh như phòng giao dịch, nơi phục vụ và chăm sóc khách hàng;

 6. Các bên thứ ba như công ty bảo hiểm, đại lý, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, cá nhân y tế, tòa án, cơ quan thi hành án hoặc hồ sơ thông tin đã được công bố công khai;

 7. Bảng câu hỏi, bảng thông tin liên lạc chi tiết khi bạn tham gia khảo sát, hội nghị nhà đầu tư, các buổi hội thảo hoặc khi bạn cập nhật thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi trên trang mạng, biểu mẫu của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn ra vào tòa nhà, văn phòng làm việc, nơi hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

 8. Từ các nguồn khác như Cơ quan phòng chống gian lận, tổ chức tham chiếu tín dụng, người cho vay khác và các thông tin đã được công bố công khai (ví dụ: danh bạ điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, các trang mạng, các bài báo), các tổ chức thu hồi nợ, các tổ chức khác để hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện tội phạm, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật; và

 9. Khi bạn đến một nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi để tìm hiểu thông tin, truy cập website của Skoda Việt Nam, tải về và sử dụng các ứng dụng của Skoda Việt Nam, hoặc liên hệ với chúng tôi theo các hình thức khác và chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu cá nhân này từ các nguồn khác (như các sự kiện, khảo sát, cuộc thi, chương trình khuyến mại dành cho khách hàng, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội, từ các bên thứ ba, v.v…));

 10. Thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói và văn bản của bạn với chúng tôi và/hoặc bên xử lý dữ liệu của chúng tôi;

 11. Từ nguồn của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bên thực hiện khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tập hợp dữ liệu, bên cung cấp dịch vụ, đối tác của chúng tôi, là nguồn mà bạn đã đồng ý cho việc thu thập và xử lý dữ liệu, hoặc nguồn mà việc thu thập, xử lý dữ liệu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

 1. Tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu cá nhân

 1. Các phòng ban chuyên môn của Skoda Việt Nam;

 2. Nhà phân phối được uỷ quyền của Skoda Việt Nam;

 3. Các công ty cung cấp dịch vụ do Skoda Việt Nam chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn: Các bên xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi thông qua hợp đồng/thỏa thuận, các bên thứ ba cung cấp công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các dịch vụ tương tự;

 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chia sẻ;

 5. Các tổ chức, cá nhân hoặc các đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

 1. Các quyền, nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn
  Quyền của bạn

Quyền của bạn

 1. Được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 2. Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 3. Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 4. Rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 5. Xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 6. Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi có yêu cầu của Bạn, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà Bạn yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 7. Yêu cầu Skoda Việt Nam và các bên liên quan theo quy định của pháp luật cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 8. Được phản đối Skoda Việt Nam và các bên liên quan theo quy định của pháp luật xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác. Yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 9. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 10. Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

 11. Tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định này, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ của bạn

 1. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

 2. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

 4. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

 1. Skoda Việt Nam luôn nỗ lực áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, dữ liệu cá nhân của bạn có bị xâm phạm (bị sai lệch, bị mất, bị truy cập trái phép hoặc bị tiết lộ ra bên ngoài) do các sự cố không mong muốn hoặc do hành vi vi phạm cá biệt. Những hành vi xâm phạm này có thể dẫn tới việc dữ liệu cá nhân của bạn bị xử lý và sử dụng bởi các chủ thể khác vì những mục đích không được bạn cho phép.

 2. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Skoda Việt Nam bị vi phạm do lỗi của Skoda Việt Nam (căn cứ vào kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Skoda Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong việc khắc phục các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra.

 1. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

 1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được bắt đầu sau khi Skoda Việt Nam nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về các trường hợp được phép xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

 2. Chúng tôi sẽ ngay lập tức kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn rút lại sự đồng ý của mình một cách hợp lệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Vui lòng tham khảo thêm phần H bên dưới).

 1. Rút lại sự đồng ý và hệ quả

 1. Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức kết thúc việc xử lý trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 2. Hệ quả của việc rút lại đồng ý đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

  1. Làm cho các hoạt động xử lý dữ liệu như được đề cập tại văn bản này của chúng tôi bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp.

  2. Chúng tôi có thể không thực hiện được các hành động cần thiết để đạt mục đích xử lý như mô tả tại Phần B.

  3. Bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện hợp đồng với chúng tôi.

 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của chúng tôi sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc cấm đoán đó.

 4. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của chúng tôi đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

 1. Cập nhật Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 1. Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật trong từng thời điểm.

 2. Các bản cập nhật sẽ được đăng tải trên website của chúng tôi và được gửi tới thư điện tử mà bạn đã đăng ký nhận email từ chúng tôi.

 3. Trong trường hợp bạn không đăng ký nhận email từ chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi website của Skoda Việt Nam để không bỏ lỡ các thay đổi quan trọng trong cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 1. Thông tin liên hệ của chúng tôi

Khi bạn có bất kì thắc mắc nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi Skoda Việt Nam và các bên có liên quan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh sau:

Đăng ký lái thử

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây.  (*) Chương trình lái thử xe chỉ dành cho những khách hàng đã có bằng lái xe ô tô.

  Đăng ký nhận thông tin sản phẩm

  Liên hệ chúng tôi để nhận ưu đãi:

   Bằng cách nhấp vào Đăng ký ngay, Khách hàng đồng ý gửi thông tin của mình tới Skoda Việt Nam. Skoda Việt Nam sẽ giữ, sử dụng và đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng theo quy định pháp luật nhằm mục đích phục vụ và tư vấn khách hàng.